Travelsupport.pl

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 13, 14 RODO

Definicje Portal – serwis internetowy Travelsupport.pl (działający pod adresem www.Travelsupport.pl, wraz z SSL)

Cookies – małe pliki zapisujące dane ustawień strony (np. język), logowania itp., przechowywane dzięki przeglądarce,

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną zapoznająca się z treścią Portalu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu, w myśl art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zbieranie danych osobowych – Travelsupport.pl zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Travelsupport.pl nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Travelsupport.pl nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Travelsupport.pl zbiera następujące dane osobowe użytkowników, o ile ci zdecydowali się na ich podanie: pseudonim, imię, nazwisko, adres e-mail. Dane te zbierane i przetwarzane są w celu realizacji usługi w serwisie.

Cele przetwarzania danych osobowych – Wasze dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Travelsupport.pl w szczególności w celu komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail oraz mediów społecznościowych. Za waszą zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny. Ponadto, wasze dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do waszych zainteresowań. Wasze dane mogą być również przetwarzane w trakcie zdarzeń incydentalnych, takich jak np. udział w konkursach, na zasadach przetwarzania danych osobowych określonych bezpośrednio w regulaminach tych zdarzeń.

Podstawy przetwarzania danych osobowych –  W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Portalu możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane przetwarzamy między innymi: – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Wasza dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO). – w celu dopasowania treści Portalu i innych funkcjonalności do Waszych zainteresowań – niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (6 ust. 1 lit. c RODO); Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych oraz poczty elektronicznej informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione. Jednocześnie informujemy, że „Zgoda” w rozumieniu RODO to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. RODO posługuje się pojęciem „okazania woli”, takie określenie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście motywu 32 preambuły RODO, gdzie wskazano że zgoda może polegać na : (1) zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, (2) wybraniu przyciski „wyrażam zgodę” w stosownym miejscu komunikatu prezentującego wstępne założenia polityki cookies i polityki prywatności; (4) na wyborze ustawień technicznych przeglądarki internetowej, a także na (5)innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych. W związku z powyższym, kiedy dobrowolnie podajecie na łamach Portalu lub w korespondencji swoje dane osobowe na przykład w formie zapytania wysłanego za pomocą poczty elektronicznej, uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych – Czas, przez jaki możemy przetwarzać wasze dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy przetwarzali danych osobowych dłużej, niż wynika to z podstawy prawnej: • będziemy przetwarzali dane do momentu wycofania zgody przez użytkownika w przypadku przetwarzania danych, które takiej zgody wymagają; • jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest przez obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Komu udostępniamy dane osobowe? Aby móc w sposób wydajny i efektywny prowadzić spółkę oraz Portal, musimy udostępniać dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji pewnych usług, podmiotom współpracującym z nami od strony administracyjnej (np. nasi pracownicy, księgowość), technologicznej (np. Google, Facebook, Twitter,), reklamowej czy usługowej. Każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu niezbędne do realizacji danej usługi. Współpracujemy z podmiotami, które stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniając kryterium tzw. Zaufanych Partnerów. Część danych osobowych może być przekazywana poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm, jednakże zawsze zgodnie z unijnym zasady przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield. Choć zbieramy dane różnego rodzaju, ich udostępnianie podmiotom zewnętrznym nie ma charakteru kompleksowego, a odnosi się do umotywowanego konkretnym celem zakresu danych. Przykładowo – agencji reklamowej, która współpracuje z nami emitując banner reklamowy, przekazujemy informacje na temat tego ile osób dany banner reklamowy wyświetliło, jednak oczywiście nie przekazujemy jej np. adresów Waszych IP w naszym serwisie czy adresów e-mail Użytkowników. Nasz pracownik odpisujący na e-maile od Użytkowników widzi z jakiego e-maila przyszedł dany list, ale nie wie jaki system operacyjny posiada nadawca, choć takie informacje potrafi wywnioskować nasz system statystyk internetowych.

Wasze prawa – Pamiętajcie, że zależy nam byście podczas korzystania z Travelsupport.pl czuli się bezpieczni i chronieni. W każdej chwili możecie poruszyć z nami temat swoich danych osobowych wykorzystywanych na łamach Portalu, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu info@Travelsupport.pl Przysługuje wam: • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii • prawo do usunięcia waszych danych („prawo do bycia zapomnianym”) • prawo do sprostowania waszych danych • prawo do ograniczenia przetwarzania danych • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pliki Cookies (ciasteczka) Travelsupport.pl wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy. Akceptacja naszej polityki cookies jest ze względów natury technologicznej warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu.