Travelsupport.pl

Zmiana zasad dotyczących kwarantanny po powrocie do Polski

Udostępnij:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rząd zaskoczył nagłą zmiana zasad kwarantanny dla osób powracających do Polski z zagranicy. Zmiana dotyczy osób wracających z państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z tą zmianą od dnia 24 czerwca 2021 do kraju, bez konieczności obywania 10 dniowej kwarantanny mogą wrócić:

 1. Osoby w pełni zaszczepione.
 2. Osoby posiadające negatywny wynik testu PCR lub Antygenowego. UWAGA:

  W przypadku powrotu z krajów Unii Europejskiej i strefy Schengen: wykonanego przed przekroczeniem granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu LUB wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej.

  Kraje nienależące do strefy Schengen lub niebędące państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): wykonanego nie wcześniej niż 7 dni po przekroczeniu granicy Polski. Negatywny wynik testu wykonany przed powrotem do Polski nie zwalnia z kwarantanny.

 3. Z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny zwolnione są również:

  • ozdrowieńcy, tj. osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem powrotu do kraju,
  • od 12 czerwca 2021 r. – dzieci poniżej 12 roku życia podróżujące z dorosłymi, którzy mają negatywny wynik testu (48 godzin przed przekroczeniem granicy) albo pod opieką osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, gdy od podania pełnej dawki minęło co najmniej 14 dni.

firmowa polityka podróży

Rezerwuj regularnie przez nasz dostęp do Booking.com i otrzymuj zawsze zwrot do 3% wartości swoich rezerwacji.

Najczęściej czytane:

Opieka podróży służbowej

Opieka nad pracownikiem w podróży służbowej

Podróże służbowe są ważną częścią pracy wielu pracowników, niosą ze sobą korzyści, jak i ryzyko. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia swoim pracownikom zarówno

Nasze usługi