Travelsupport.pl

Ubezpieczenie podróży służbowej

Ubezpieczenie podróży służbowej

Udostępnij:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Wdrożenie do firmowej polityki podróży konieczności ubezpieczenia podróży służbowych jest podstawowym sposobem łagodzenia skutków finansowych wynikających z niepożądanych zdarzeń związanych z podróżami służbowymi. Ubezpieczenie podróży służbowej zapewnia spokój firmie i pracownikom podczas podróży.

Sytuacje które mają wpływ na podróż służbową  wykraczają daleko poza odwołania lotów lub zagubienia bagażu. Bez ubezpieczenia podróży służbowych wszelkie bezzwrotne opłaty, które już zapłaciłeś, zostaną utracone, niezależnie od przyczyny odwołania podróży. UBEZPIECZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH jest ważne bez względu na wielkość firmy.

Co to jest ubezpieczenie podróży służbowej?

Ubezpieczenie na podróże służbowe może pokryć nagłe wydatki medyczne, anulowanie i przerwanie podróży związane z utratą pracy, usługi pomocy w podróży, uszkodzenie i utratę sprzętu firmowego, opóźnienia bagażu i wiele innych. Polisy ubezpieczenia podróżnego dla firm zwykle obejmują zarówno opiekę medyczną, jak i utratę lub uszkodzenie mienia .

Jeśli zakłócenia w podróży pociągają za sobą obciążenia finansowe, osoby podróżujące służbowo mają pewność, że ich pracodawcy pokryją te koszty i zadbają o wszelkie dodatkowe związane z tym potrzeby. W związku z tym potrzeby ubezpieczeniowe podróżujących służbowo mogą różnić się od potrzeb związanych z kompleksową polisą przeciętnego podróżującego.

Jak działa ubezpieczenie podróży służbowej?

Podobnie jak ubezpieczenie w podróży wypoczynkowej, ubezpieczenie w podróży służbowej można wykupić jednorazowo, na pokrycie jednej podróży lub na zasadzie „zbiorczej”, co oznacza, że polisa ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie podróże pracowników Twojej firmy w ciągu roku.

Ubezpieczenie zbiorcze” jest bardziej opłacalną opcją dla firm, które wysyłają wielu pracowników w podróże służbowe. Dzięki ogólnej polisie ubezpieczeniowej Twoja firma płaci miesięczną lub roczną składkę w zależności od poziomu ryzyka.

Rodzaje ubezpieczeń w podróży służbowej

Zazwyczaj istnieją dwie kategorie komercyjnych ubezpieczeń podróżnych, w ramach których sporządzane są polisy. Te kategorie to podróże krajowe i międzynarodowe .

Są one dalej podzielone na ubezpieczenia na jedną podróż, obejmujące tylko podróż od daty rozpoczęcia do daty zakończenia pojedynczej podróży, oraz ubezpieczenia na wiele podróży, obejmujące wszystkie podróże w ustalonych ramach czasowych, takich jak sześć miesięcy, rok itp. ., 

Ubezpieczenie w podróży służbowej powinno obejmować:

  • Koszty medyczne
  • Utrata lub uszkodzenie mienia
  • Przerwy w podróży, odwołania i opóźnienia
  • Bagaż
  • Kradzież tożsamości
  • Ubezpieczenie na życie
  • Bezpieczeństwo
  • Osobiste gadżety
firmowa polityka podróży

Rezerwuj regularnie przez nasz dostęp do Booking.com i otrzymuj zawsze zwrot do 3% wartości swoich rezerwacji.

Najczęściej czytane:

Nasze usługi