Travelsupport.pl

Delegacje służbowe – nowa stawka 2023

Delegacje służbowe nowa stawka 2023

Udostępnij:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Delegacje służbowe - nowa stawka w 2023 wzrośnie do 45 zł.

Delegacje służbowe i stawki ryczałtów na 2023 kolejny raz będą podwyższone. Minister Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad projektem, który zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty diety związanej z krajowymi podróżami służbowymi do 45 zł za dobę podróży (aktualnie – od 28 lipca 2022 r. – obowiązuje stawka 38 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też:

  • ryczałt za nocleg do 67,5 zł,
  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej,
  • limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu

Rozporządzenie dotyczy głównie pracowników sfery budżetowej ale także określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych.

W związku z inflacją dieta powinna wzrosnąć co najmniej do 50 zł — uważają eksperci i niektórzy przedstawiciele rządu. Zdaniem związkowców powinna wynieść co najmniej 56 zł

Firmy prywatne mogą ustalać swoje własne stawki diet, zapisując je np. w regulaminie wynagradzania, polityce podróży służbowych lub umowie o pracę, ale ich wysokość nie może być niższa od tej wskazanej w rozporządzeniu ministerstwa. Nie ma zatem przeszkód, by przedsiębiorcy ustalali świadczenie za dzień podróży służbowej na wyższym poziomie niż planowane 45 zł.

Ryczałt za nocleg a delegacje służbowe

Ryczałtowe rozliczenie noclegów w podroży służbowej, krajowej i zagranicznej, pojawia się wówczas, gdy pracownik nie przedstawił dowodów potwierdzających poniesiony wydatek noclegowy, jak też nie miał zapewnionego przez pracodawcę (lub w powiązaniu z pracodawcą – np. przez kontrahenta pracodawcy, instytucję, w której pracownik realizuje zadanie służbowe podczas delegacji) bezpłatnego noclegu.

 

W roku 2023, przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (45 zł) ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety  wyniesie 67,50 zł (obecnie 57 zł).

Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie 760 zł).

 

Więcej informacji znajdziesz na https://www.gov.pl/web/rodzina

firmowa polityka podróży

Rezerwuj regularnie przez nasz dostęp do Booking.com i otrzymuj zawsze zwrot do 3% wartości swoich rezerwacji.

Najczęściej czytane:

biuro podróży oferuje NDC

Czy Twoje biuro podróży oferuje NDC?

Nowe zdolności dystrybucyjne IATA (NDC) są ponownie gorącym tematem w podróżach służbowych, ponieważ jedna z największych linii lotniczych na świecie – American Airlines planuje wycofanie ponad 40%

Nasze usługi