Travelsupport.pl

38 zł – Nowa stawka diety dla podróży służbowej

stawka diety podróży służbowych

Udostępnij:

Projekt rozporządzenia MRiPS zakłada podwyżkę stawki diety przysługującej pracownikom z tytułu podróży służbowej. Jak zmienią się stawki?

W projekcie nowelizacji przewidziano zwiększenie stawki diety z 30 zł do 38 zł. Aktualna wysokość diety obowiązuje od 1 marca 2013 r. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia stwierdzono, że przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2013–2021 oraz prognozowaną inflację na 2022 r.

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł, z kolei ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – 57 zł.

Zwrot kosztów noclegu w ramach podróży służbowej

Zgodnie z projektem rozporządzenia, zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie występował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie większej jednak za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli do 760 zł.

Zwróćmy uwagę, że przepisy wspomnianego rozporządzenia dotyczą należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Pracodawcy prywatni mogą ustalać stawki diet, delegacji i ryczałtów za nocleg czy dojazdy w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę.

Dowiedz się jak stworzyć firmową politykę podróż służbowych

firmowa polityka podróży

Rezerwuj regularnie przez nasz dostęp do Booking.com i otrzymuj zawsze zwrot do 3% wartości swoich rezerwacji.

Kiedy nowe stawki za podróże służbowe wejdą w życie?

Omawiany projekt rozporządzenia zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia (publikacji) rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Jak wskazuje resort pracy, w związku z proponowanym terminem wejścia w życie rozporządzenia nie jest konieczne zastosowanie w nim przepisów przejściowych.

Należy więc zakładać (biorąc pod uwagę to, że projekt rozporządzenia jest w pierwszej fazie rządowej procedury legislacyjnej), że wyższe diety w delegacji krajowej wejdą w życie w  II połowie 2022 roku.

firmowa polityka podróży

Rezerwuj regularnie przez nasz dostęp do Booking.com i otrzymuj zawsze zwrot do 3% wartości swoich rezerwacji.

Najczęściej czytane:

Booking 100 za 3

100zł od Booking.com

Dzięki Travelsupport otrzymasz 100zł za 3 rezerwacje na Booking.com   Regulamin  i  polityka prywatności Akcja promocyjna 100za3 trwa do 31.03.2024r. Dotyczy rezerwacji noclegów realizujących się

Nasze usługi